BV Vesthimmerlands Etiske profil

Velkommen til vores etiske profil // tak fordi du læser med!

”Hvilken vidde og farve den andens verden får for ham selv, er jeg med til at bestemme

med min holdning til ham. Jeg er med til at gøre den vid eller snæver, lys eller mørk,

mangfoldig eller kedelig...”

K. E. Løgstrup

Med vores etiske profil ønsker vi at sætte ord på de etiske grundholdninger og bærende

værdier, der ligger til grund for det daglige arbejde på BV Vesthimmerland. Vores mål er

at sikre glæde, omtanke og kvalitet i det daglige arbejde samt at værne om de gode

relationer – til kolleger, beboere og deres pårørende.

I vores daglige arbejde kommer vi ofte til at stå i vanskelige – og udfordrende - etiske

dilemmaer, hvor vi bliver i tvivl om, hvordan vi skal handle: Hvor langt skal vi gå for at sikre

den enkelte et godt og meningsfuldt liv? Hvordan bakker vi bedst muligt op om den

enkelte borgers udfoldelsesmuligheder - uden at det går ud over fællesskabets trivsel? Det

er således vores mål, at vores etiske profil – i sin helhed - skal fungere som et

refleksionsværktøj, der kan inspirere os til at fastholde dialogen om, hvordan vi skaber de

bedste betingelser for, at den enkelte kan trives og opleve livskvalitet på Løgstør

Tilbudene.

Vores etiske profil består af:

Vores mission og vision

Vores etiske referenceramme

Vores bærende værdier

Vores mission

-Vores mission udgør den fælles referenceramme for vores arbejde og angiver, hvilken

opgave vi er sat i verden til at løse – den er vores eksistensberettigelse og udtrykker, hvad

der gør os unikke.

Vores mission:

”At skabe et værdigt liv”

Vores Vision

Visionen udgør den fælles referenceramme som vi i BV Vesthimmerland arbejder hen

imod. Den skal stå som den ledestjerne der er vores fælles mål med arbejdet. Visionen skal

således gerne inspirere og engagere i det daglige arbejde.

Vores vision:

”Vi søger det optimale”

Vores etiske referenceramme

Vi har formuleret en etisk referenceramme, fordi det er vigtigt for os at tale åbent og

ærligt om de etiske problemstillinger, der udfordrer os. Det er vores mål, at vores etiske

grundholdninger skal være medvirkende til at sætte etikken på dagsordenen og give os

et fælles sprog at tale om etik og etiske dilemmaer ud fra. Vores etiske referenceramme

hviler på 4 grundlæggende principper.

//Respekt for selvbestemmelse

Princippet om ret til selvbestemmelse skal sikre den enkeltes ret til indflydelse på eget liv.

Ret til selvbestemmelse handler om retten til at udfolde sig og udleve egne drømme og

ønsker. Ret til selvbestemmelse er frihed til at være den, man er – inden for fællesskabets

rammer. Det enkelte menneske vises respekt, når han får mulighed for at ytre sig, når han

bliver hørt, set og anerkendt. Således er det via dialogen og en spørgende, nysgerrig

tilgang, at vi kan skabe de bedste betingelser for, at det enkelte menneske kan udfolde sit

unikke potentiale og udleve egne behov, ønsker og drømme.

//Hensyn til fysisk og psykisk integritet

Integritet er et latinsk ord for en helhed, der ikke (

in ) må røres ( tangere ). Det betyder, at

der er noget i det enkelte menneskes liv, der ikke må røres. Det, der ikke må røres, er det

enkelte menneskes opfattelse af, hvad der giver livet mening og kvalitet. Et andet ord for

integritet er ’urørlighedszone’. Alle mennesker har en urørlighedszone, der skal beskytte os

mod overgreb, både fysisk og psykisk. Hvis denne zone overtrædes – i form af

latterliggørelse, fordømmelse, ignorering eller anden form for krænkelse - går vores

samlede selvopfattelse i stykker. Hensyn til integritet handler således om måden, vi møder

det andet menneske på – herunder er nøgleordene empati og nysgerrighed.

//Agtelse for værdighed

At agte for det enkelte menneskes værdighed handler om at anerkende det enkelte

menneske som uerstatteligt og uendeligt værdifuld. Værdighed er ikke noget, man først

skal gøre sig fortjent til gennem en særlig indsats, eller noget, man kan opnå i kraft af

særlige egenskaber. Værdighed handler således om at blive anerkendt uden forbehold

og er et udtryk for, at alle mennesker er lige meget værd. Vi agter for hinandens

værdighed, når vi søger at være i en ærlig, grænsesættende og empatisk kontakt – når vi

taler

til og med hinanden frem for om hinanden.

//Omsorg for det sårbare liv

Det gode liv for det enkelte menneske er sårbart og skrøbeligt. Således er opgaven at

beskytte det sårbare liv. Vi mennesker lever i en gensidig afhængighed og har magt over

hinandens liv. Vi er med til at afgøre, om det andet menneskes liv skal lykkes eller ej – om

hans verden skal blive lys eller mørk, tryg eller truende. Vi drager derfor omsorg for

menneskets sårbarhed, når vi overvejer, hvordan vi - som kollega, medarbejder og

medmenneske - kan støtte et menneske, der ikke trives i fællesskabet, har mistet

livsmodet, lidt et nederlag, mistet en pårørende eller er blevet ramt af sygdom.

Vores værdier

Vores værdier skal danne baggrund for,

at vi handler, hvorfor vi handler, og hvordan vi

handler. Vores værdier skal ses som en fælles referenceramme og sikre, at vi udfordrer

“plejer” og gamle vaner – værdierne skal være med til at sikre, at vi bevarer åbenheden

og dialogen, at vi bliver ved med at undre os sammen og stiller spørgsmål til hinanden og

os selv. Den fælles referenceramme skal sikre, at vi hver især – og i fællesskab - reflekterer

over vores handlinger - at vi får et fælles værdimæssigt ståsted, som vi kan begrunde

vores handlinger ud fra.

//Udvikling

Udvikling handler om at være i bevægelse og have øje for nye muligheder. Udvikling er

noget, vi hver især kan tage initiativ til og har ansvar for. Udvikling skaber liv og nye

muligheder for den enkelte og for fællesskabet. Vi udlever værdien udvikling vi, når vi er

nysgerrige og undersøgende på vores faglighed og vores indbyrdes relationer; når vi

udfordrer ’plejer’ og vaner og er åbne over for at gå nye veje. Udviklingen fremmer vi ved

at indgå i en meningsfuld dialog med hinanden, hvor vi prioriterer vidensdeling,

samarbejde, faglig sparring og udvikling af nye kompetencer. Vi vil aktivt inddrage og

involvere hinanden, så vi sammen kan opnå ny indsigt og skabe et levende og dynamisk

fællesskab.

//Rummelighed

Rummelighed handler om at give rum til de individuelle forskelligheder både fagligt og

personligt og se forskellene som en ressource, der kan bidrage til at skabe et levende og

udviklende miljø i BV Vesthimmerland. I praksis udlever vi rummelighed, når vi møder

hinanden i et ligeværdigt forhold – åbent og fordomsfrit. Rummelighed handler om at

kunne møde den enkelte, der hvor han eller hun er. Rummeligheden skal sikre, at vi

bevarer nysgerrigheden over for det, der er anderledes - at vi udfordrer gode gamle

vaner og har mod til nytænkning. Rummeligheden skal holde os vågne overfor, at ting

kan gøres på forskellige måder. Rummelighed er en accept af, at alle har hver deres

sandhed, og at den andens sandhed kan være ligeså rigtig som min. Rummelighed

udlever vi, når vi søger at forstå det anderledes og samtidig tør tilkendegive egne grænser

og holdninger.

//Anerkendelse

Anerkendelse handler om respekt og ligeværdig dialog. Anerkendelse er udtryk for at vi er

lyttende, rummelige og interesserede i hinanden. Anerkendelse er at vise respekt for

menneskers forskelligheder og søge indsigt i – og forståelse for - den enkeltes livshistorie. Vi

viser anerkendelse, når vi er undersøgende og nysgerrige på hinandens praksis, og på den

enkeltes oplevelse af det gode liv. Vi har øje for, at hvert menneske er unikt og har sin

særlige forståelse af verden. Den anerkendende dialog forudsætter således en

spørgende og empatisk tilgang til det andet menneske. Vi kan ikke

vide , men kun spørge

til, hvad ’det gode liv’ er for den enkelte borger eller medarbejder.

//Medindflydelse

Medindflydelse fordi vi prioriterer et ligeværdigt og mangfoldigt fællesskab – et fællesskab

hvor alle har mulighed for at komme til orde, og hvor den enkelte føler sig inddraget, hørt

og taget alvorligt. Medindflydelse handler om at samarbejde, og at vi aktivt inddrager

hinanden i de beslutninger, der træffes. At vi lytter til hinanden, udveksler holdninger og

overvejelser og møder hinanden med respekt og åbenhed. Vi giver medindflydelse, når vi

indgår i en anerkendende dialog med kollegerne, borgerne og de pårørende og dermed

skaber betingelserne for, at alle kan være med til at præge og påvirke kulturen på Løgstør

Tilbudene. Det gode kollegiale samarbejde bygger på respekt for forskellighed og på

muligheden for at få indflydelse.

//Omsorg/Tryghed

Tryghed og omsorg handler om følelsen af at

høre til og være med . Tryghed er

betingelsen for, at den enkelte kan udfolde sig, trives og udvikle sig. Tryghed giver mod til

at trække valg, handle og tage nye initiativer. Tryghed er et resultat af tillidsfulde og

nærværende relationer, således skaber vi tryghed, når vi værner om tilliden. Tryghed

opbygges, når vi bliver set og hørt – når vi bliver mødt og taget imod. Det handler om at

føle sig hjemme, accepteret og inkluderet. Tryghed forudsætter åbenhed og nærvær i

kommunikationen – og tryghed forudsætter troværdighed: at der er overensstemmelse

mellem det vi siger, og det vi gør. Ikke mindst er empati forudsætning for god omsorg.

Empati handler om kontakt. Vi er optaget af at skabe nærværende og tillidsfulde

relationer, hvor den enkelte får rum til at udfolde sig, blive hørt, finde hvile eller blot være

til stede. Vi ønsker at give tid og opmærksomhed til den enkelte. Empati skaber forståelse

– og giver tryghed.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.10 | 12:20

http://localpackersandmoversbangalore.in/
http://localpackersandmoversbangalore.in/bike-transport-bangalore.html
http://localpackersandmoversbangalore.in/packer

...
02.10 | 09:36

https://www.rajpackersandmovers.com/
https://www.rajpackersandmovers.com/More/Jeya-Nagar/
https://www.rajpackersandmovers.com/More/Basaveshwaranagar/

...
26.07 | 07:09

We Provide Best Packers And Movers Ahmedabad List for Get Free Best Quotes, Compare Charges, Save Money And Time,@ http://packersmoversahmedabad.co.in/

...
11.07 | 11:58

We Provide Best Packers And Movers Gurgaon List for Get Free Best Quotes, Compare Charges,Save Money And Time,Household Shifting Services @ http://packers-and-movers-gurgaon.in/

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE